Thông tin TLL
05/04/2022

NHỮNG ĐÁNH GIÁ VỀ THỊ TRƯỜNG KHO VẬN NĂM 2022 VÀ TƯƠNG LAI

 

Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Thăng Long là đơn vị bảo quản đứng đầu trong khu vực,theo bản tin tài chính kinh tế ngày 04.04.2022.
 Ông : Nguyễn Bảo Trung Giám đốc công ty cổ phần dịch vụ Logistics Thăng Long đưa ra nhận định: “ Chúng tôi thấy hiệu quả nhất là Kho đông lạnh trữ ở dải nhiệt từ -25°C đến -18°C. Tôi nhận thấy đây là thị trường lớn nhất cũng như hiệu suất sinh lời là tốt nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào loại hình kho này.”
 Cùng với phát triển kinh tế xã hội nhu cầu bảo quản nông sản ngày một gia tăng, nhận rõ tiềm năng đó công ty cổ phần dịch vụ Logistics Thăng Long đẩy mạnh phát triển chuyên sâu về kho lạnh bảo quản.


Tin tức khác