Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi


Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

 • Trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tổng thể và tích hợp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH

 • Luôn hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics trên phạm vi toàn quốc.
 • Tạo ra các giải pháp logistics tổng thể đáp ứng mọi yêu cầu từ khách hàng.
 • Sở hữu, điều hành và khai thác những trung tâm logistics hàng đầu cả nước

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Cải tiến: Chúng ta luôn luôn cải tiến chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics
 • Hợp tác: Chúng ta sẵn sàng hợp tác với bất cứ đối tác nào
 • Tôn trọng: Chúng ta luôn tôn trọng khách hàng, nhân viên & đối tác
 • Chăm sóc: Chăm sóc khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta
 • Trách nhiệm: Chúng ta luôn có trách nhiệm với những dịch vụ mà mình cung cấp

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 • Tập trung mở rộng, phát triển bền vững ngành nghề cốt lõi của Công ty
 • Hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm
 • Đầu tư vào các Công ty có tiềm lực về tài chính, cơ sở vật chất nhằm bổ trợ và gia tăng chuỗi cung ứng dịch vụ logistics
 • Liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành để mở rộng cơ sở hạ tầng, hợp tác với phương châm đôi bên cùng có lợi
 • Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng thông qua việc tối ưu hóa chất lượng dịch vụ của Công ty
 • Ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị dịch vụ logistics tiên tiến