Lịch sử phát triển

2023

  • Hoạt động như một trung tâm phân phối (DC), chuỗi cung ứng cho nhiều các khách hàng toàn cầu với đa số là hàng hóa tiêu dùng (FMCG) cho chuỗi cung ứng lạnh (Cold Chain) và hàng hóa tổng hợp
  • Tháng 2 năm 2023, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT- người đại diện pháp luật: Ông Lê Văn Hùng
2022

- Tháng 8 năm 2022, bổ nhiệm Giám đốc: Bà Trần Thị Kim Ngân

2019

 - Tháng 11 năm 2019

  • Huyện Mỹ Hào được công nhận là Thị xã Mỹ Hào
  • Công ty thay đổi địa chỉ theo thay đổi chung toàn địa phương
  • Tổ dân phố Bưởi, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng yên
2018

- Tháng 4 năm 2018

  • Đổi tên người đại diện theo pháp luật :
  • Ông Nguyễn Bảo Trung (Giám đốc - người đại diện theo pháp luật)
  • Tháng 10 năm 2018
  • Khánh thành “Trung Tâm Logistics Thăng Long”
  • http://tll.com.vn/video/
2017

 - Tháng 6  năm 2017, thay đổi Công ty TNHH Vận Tải và Thương Mại Tuấn Mạnh Hưng yên thành Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thương Mại Tuấn Mạnh Hưng yên.

 - Tháng 10 năm 2017

2016

 - Ngày 04/10/2018, tiền thân của Công ty CPDV Logistitics Thăng Long được Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 12/4/2016 dưới tên Công ty TNHH Vận Tải và Thương Mại Tuấn Mạnh Hưng yên