Thông tin TLL
01/06/2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

 

Ngày 30/05/2023, tại Phòng họp Vạn Tường, Tầng 2, Khách sạn Đối Ngoại, số 33C Phố Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

 1. Báo cáo của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên đô tài chính 2022.
 5. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 6. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 7. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 8. Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2022 và phê duyệt mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ 2023 - 2028
 9. Tờ trình về việc thông qua thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống sàn giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom)
 10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.
 12. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 13. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau (Thứ tự theo kết quả bầu cử từ cao đến thấp):

 • Hội đồng quản trị.

STT

Họ tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ

1

Ông Lê Văn Hùng

21.822.463

100%

2

Ông Nguyễn Bích Lân

21.822.463

100%

3

Ông Huỳnh An Trung

21.822.463

100%

4

Ông Trần Công Thành

21.822.463

100%

5

Ông Ngô Trọng Dũng

21.822.463

100%

6

Bà Trần Thị Kim Ngân

21.822.463

100%

7

Ông Nguyễn Công Bằng

21.822.463

100%

 

 • Ban kiểm soát.

STT

Họ tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ

1

Ông Lê Hồng Quang

21.822.463

100%

2

Ông Từ Vĩ Trí

21.822.463

100%

3

Bà Lê Thị Ngọc Anh

21.822.463

100%

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận, tập trung cũng như sự tin tưởng của Cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bà Vũ Thị Hậu – thay mặt Ban Tổ chức đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Văn Tư - Trưởng ban thẩm tra tư cách báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc đại hội và báo cáo HĐQT.

Bà Trần Thị Kim Ngân - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc thông qua quy chế tổ chức ĐH và báo cáo KQKD 2022- KHKD 2023

Ông Lê Hồng Quang - trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.

Bỏ phiếu bầu cử .

Đại hội thảo luận , biểu quyết và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Các thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ (2023-2028)

 

 


Tin tức khác