Thông tin TLL
21/03/2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024

 

Ngày 20/03/2024, tại Phòng họp Vạn Tường, Tầng 2, Khách sạn Đối Ngoại, số 33C Phố Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

  1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
  3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính năm 2023.
  4. Tờ tình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  5. Tờ trình về việc thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
  6. Tờ trình về việc thông qua phương án phối lợi nhuận năm 2023.
  7. Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị: Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ 2023 - 2028
  8. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên cũ đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2023-2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

Đại hội đã bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2023-2028) với kết quả như sau:

  • Ban kiểm soát :

STT

Họ tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ

              1

Ông Huỳnh Văn Toàn

21.793.656

                       100%

 

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận, tập trung cũng như sự tin tưởng của Cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Một số hình ảnh tại Đại Hội.

Bà Vũ Thị Hậu – thay mặt Ban Tổ chức trình đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu.

- Ông Lê Hồng Quang – Trưởng ban thẩm tra tư cách báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc đại hội. 

- Bà Trần Thị Kim Ngân – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc thay mặt chủ tọa Đoàn thông qua quy chế Tổ chức đại hội.4

 - Đại hội biểu quyết thông qua quy chế tổ chức đại hội.

- Ông Lê Văn Hùng đọc báo cáo của Hội đồng quản trị.- Ông Lê Hồng Quang đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội.

- Đại hội thảo luận các nội dung của Báo cáo và Tờ trình

- Đoàn chủ tọa giải đáp các câu hỏi của Đại biểu dự đại hội.

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết.

- Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội

- Đại hội biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.


Tin tức khác