Thang Long Logistics Center
Thang Long Logistics Center

 

TOTAL AREA: 29,750 M2, STORAGE CAPACITY UP TO 30,000 PALLETS.
LOCATION: Located in Thang Long II Industrial Park
Connection between the key triangle region of Hanoi - Hai Phong - Bac Ninh
25km from the center of Hanoi.
73km from Hai Phong port.
45km from Noi Bai airport.

PROFESSIONAL TRANSPORTATION TEAM
PROFESSIONAL TRANSPORTATION TEAM

- Tractors
- Trucks
- Long-distance of North-South transportation

Distribution Center
Distribution Center

General warehouse
Area: 12,000m2 Capacity: 20,000 pallets, Leverlers dock 17 doors
Function: Store general goods, especially fast-moving consumer goods (FMCG).

 FAST MOVING CONSUMER GOODS (FMCG)
FAST MOVING CONSUMER GOODS (FMCG)
 RACK SYSTEM
RACK SYSTEM

Rack: 8 tiers; Height : 13.5m  
Operated by VNA ( Very Narrow Aisle)

CROSSDOCK
CROSSDOCK

Crossdock operating 

CROSSDOCK
CROSSDOCK

 

Crossdock operating 

FROZEN WAREHOUSE 1
FROZEN WAREHOUSE 1

 

- Preserving foods with temperatures -22ºC -> -25ºC
- Total storage capacity is up to 8000 pallets

FROZEN WAREHOUSE 2
FROZEN WAREHOUSE 2

- Preserving foods with temperatures -22ºC -> -25ºC
- Total storage capacity is up to 8000 pallets

Chill warehouse
Chill warehouse

- Preserving fruits & tubers with temperatures 0ºC -> 10ºC
- Total storage capacity is up to 2000 pallets
 

 

ABOUT US

Thăng Long Logistics is a leading global logistics service provider in Vietnam that is able to meet every customer's needs. We provide complete logistics solutions from inland transportation, ocean shipping and air freight to warehousing, distribution and customs services. With more than 30 years of experience in the field of freight forwarding combined with modern infrastructure, cutting-edge technology and professional services enable us to provide an efficient supply chain to all our customers.

ABOUT US

GENERAL INFORMATION

  • Company name: Thang Long Logistics Center
  • Head office: 9th – 10th Di Su Ward, My Hao Town, Hung Yen province, Vietnam
  • Tel: (84-221) 3589 886    Ext: 158/176
  • Hotline: 0911 740 088 
  • Fax: (84-221) 3589 887
  • Email: sale@tll.com.vn
  • Website: http://www.tll.com.vn/

 

MAJOR SCOPES OF BUSINESS

News

Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
Ngày 20/03/2024, tại Phòng họp Vạn Tường, Tầng 2, Khách sạn Đối Ngoại, số 33C Phố Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình như sau: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. 3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2023. 4. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 5. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 7. Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ 2023 - 2028. 8. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên cũ đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2023-2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long. Đại hội đã bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2023-2028) với kết quả như sau: - Ban kiểm soát : STT Họ tên Số phiếu bầu Tỷ lệ 1 Ông Huỳnh Văn Toàn 21.793.656 100% Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận, tập trung cũng như sự tin tưởng của Cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023
Value Steam Mapping

Customers

Logistics Thăng Long'S HIGHLIGHT INDICATORS

As one of the leading logistics providers in Vietnam, we will continually focus on core businesses as well as develop other professions have strengths aim to adapt needs of our customers by optimazing the quality of services and facilities.
29.750 m2
Total area
30.000 pallet
Goods
05
Year of operation
01
Representative offices