Thông tin chuyên ngành
19/12/2020

DIỄN ĐÀN ASEAN 2020: TẠO ĐỘNG LỰC CHO SỰ HỢP TÁC HIỆU QUẢ TRONG KHU VỰC

 

Diễn đàn giao thương trực tuyến logistics Việt Nam – ASEAN 2020 diễn ra ngày 14 và 15/12/2020 đã thu hút sự tham gia của gần 100 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN hoạt động trong lĩnh vực logistics. Sự kiện do Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại các nước ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA) và Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam (VNSC) tổ chức trong khuôn khổ kế hoạch Chương trình cấp Quốc gia về XTTM.

http://logistics.gov.vn/

DIỄN ĐÀN ASEAN 2020: TẠO ĐỘNG LỰC CHO SỰ HỢP TÁC HIỆU QUẢ TRONG KHU VỰC


Tin tức khác