News

21/10/2022
Thăng Long Logitics “Trao yêu thương đến một nửa thế giới” nhân ngày Phụ nữ 20-10
Detail
21/09/2022
Công ty cổ phần dịch vụ logistics Thăng Long tổ chức huấn luyện định kỳ An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Detail
20/06/2022
Thăng Long Logistics tổ chức tham quan, nghỉ mát cho toàn thể CBCNV năm 2022.
Detail
21/04/2022
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ GẮN KÊT
Detail
05/04/2022
NHỮNG ĐÁNH GIÁ VỀ THỊ TRƯỜNG KHO VẬN NĂM 2022 VÀ TƯƠNG LAI
Detail
14/01/2022
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022
Detail